Velkommen til
Co-mestring!

Co-mestring er et digitalt selvhjelpsprogram for deg som opplever økt stress og uro i forbindelse med covid-19/korona-pandemien.

I denne perioden er vi mange som spør oss selv: Hva gjør vi nå? Hva gjør jeg nå når hverdagen er snudd opp ned av karantene og/eller sosial isolasjon? Hva gjør jeg nå når jeg er redd for at de jeg er glad i skal bli syke? Hva gjør jeg nå når jeg er isolert hjemme? Hva gjør vi når økonomien blir usikker? Og hva gjør vi nå når vi ikke kan besøke hverandre? 

I selvhjelpsprogrammet co-mestring vil du lære om milde til moderate psykiske reaksjoner på korona og du vil få kunnskap og verktøy for å håndtere dette. Du får daglig lese tekst og gjøre øvelser som du kan bruke for å øve på å håndtere din hverdag.

Programmet passer for deg som:

  • ønsker hjelp til å mestre milde til moderate psykiske reaksjoner på covid-19/korona-pandemien
  • er 18 år eller eldre 
  • kan lese og skrive norsk

Programmet passer ikke for deg som:

  • har en alvorlig psykisk lidelse eller rusproblemer

Les mer om programmet og hvordan vi ivaretar ditt personvern.