Om oss

Vi i co-mestring teamet består av psykologer, psykologstudenter og forskere som forsker på hvordan digitale verktøy kan brukes for å bedre psykisk helse.

Tine Nordgreen

Førsteamanuensis. Psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi.

Tine Nordgreen er psykologspesialist og førsteamanuensis ved Institutt for Klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen. Hun har i 10 år forsket på veiledet internettbehandling for mennesker med angst og depresjon og har vært med på å opprette internettklinikker for psykiske lidelser i Norge. 
Tine leder nå et større prosjekt som omhandler bruk av teknologi for å behandle psykiske lidelser. 
Les mer her: www.intromat.no

Smiti Kahlon

Psykolog. Doktorgradskandidat.

Smiti er psykolog og doktorgradskandidat ved Haukeland Universitetssjukehus. Hun har tidligere jobbet som terapeut i veiledet internettbehandling for voksne med angst og depresjon. 

Smiti tar nå doktorgrad i hvordan man kan hjelpe ungdommer med presentasjonsangst ved bruk av Virtual Reality som treningsmetode.

Emilie Nordby

Psykolog

Emilie er psykolog og arbeider innenfor ADHD-casen i INTROMAT. Her jobber de med å utvikle et Internettbasert treningsprogram for voksne med ADHD.

Sunniva Brurok Myklebost

Psykolog
Doktorgradskandidat

Sunniva er psykolog og doktorgradskandidat ved Institutt for Biologisk og Medisinsk Psykologi ved Universitetet i Bergen. Doktorgradsarbeidet til Sunniva omhandler internettbasert behandling av kognitive restsymptomer. Hun har tidligere arbeidet som klinisk psykolog ved Sandviken sykehus og Stavanger Universitetssykehus.

Irina Oltu

Student, profesjonsstudiet i psykologi ved UIB. 

Irina er student ved profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Bergen. Hun har bakgrunn i informasjonsvitenskap og er interessert i hvordan man kan bruke teknologi for å effektivisere psykologiske helsetjenester.

Eivind Flobak

Interaksjonsdesigner Doktorgradskandidat
Interaksjonsdesigner
Doktorgradskandidat

Eivind er interaksjonsdesigner og doktorgradskandidat ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Han underviser studenter i interaksjonsdesign ved universitetet. I sitt doktorgradsprosjekt undersøker Eivind hvordan man gjennomfører brukerinvolvering i utviklingen av digitale selvhjelpsprogram.

Anne Synnøve Thomassen

Spesialsykepleier

Anne Synnøve er utdannet psykiatrisk sykepleier og har vært ansatt ved forskningsavdelingen, Helse Bergen siden 2011. Hun jobber nå innenfor ulike forskningsprosjekter i INTROMAT, deriblant Co-mestring.

Kristine Fonnes Griffin

Rådgiver – administrativ leder

Kristine er rådgiver i Helse Bergen og har jobbet med forskningsadministrasjon av ulike prosjekter siden 2013. Hun jobber nå som administrativ leder i INTROMAT.

Co-mestring er utviklet som en del av INTROMAT (INTROducing Mental health through Adaptive Technology). Les mer om INTROMAT på intromat.no . INTROMAT er finansiert av Norges forskningsråd.