Informasjon

Co-mestring: digitalt selvhjelpsprogram ved stress og uro under COVID-19/korona-pandemien

Vi vet at mange strever med psykiske reaksjoner på korona og savner verktøy for å mestre denne type vansker. Dette programmet er et digitalt selvhjelpsprogram ved stress og uro under COVID-19/korona-pandemien.

Programmet er delt opp i 8 moduler med ulike tema. Du får tilgang til en ny modul hver 4. dag. 

Dersom du skulle trenge helsehjelp i tiden du bruker selvhjelpsprogrammet må du kontakte lokal fastlege, legevakt eller annet helsepersonell. 

Vår erfaring viser at man får best utbytte av programmet hvis man har mulighet til å arbeide aktivt med materialet i rundt 10 minutter hver dag. Dette er fordi at du i tillegg til å lese det skriftlige materialet i hver modul, skal utføre ulike øvelser i forskjellige situasjoner i din hverdag. 

Mulige fordeler og ulemper

Co-mestring er et digitalt selvhjelpsprogram der du skal: 

  • lære om vanlige reaksjoner på pandemi og karantene/sosial isolasjon
  • bruke strategier i hverdagen og gjennomføre øvelser som trener opp for eksempel oppmerksomhet- og problemløsningsevne.

Flere studier har vist at digitale selvhjelpsprogram kan være nyttig når en strever med uro og stress. Mange kan finne det interessant å få vite mer om egne reaksjoner i en slik situasjon og kan ha god nytte av å lære og ta i bruk strategier for å håndtere disse.

Digitale selvhjelpsprogram er ikke forbundet med noen kjente former for risiko, men du vil bli bedt om å trene på oppgaver som kan være slitsomme. Programmet inkluderer ikke informasjon om COVID-19/korona-pandemien. Det tar heller ikke for seg de økonomiske konsekvensene av pandemien mange opplever nå.

Hvilken informasjon lagres om deg? 

I dette programmet vil vi samle inn bruksdata. Det vil si antall pålogginger, tid per side og den tiden man er innlogget. Disse dataene kan ikke kobles til person. Dataene vil brukes av forskere ved Haukeland Universitetssykehus til å bedre forstå hvordan programmet brukes. 

For å ha en sikker pålogging i programmet bruker vi BankID til pålogging, noe som innebærer bruk av personnummer. Personnummeret ditt brukes kun til pålogging, og slettes fra systemet 180 dager etter at du sist var aktiv i programmet. 

Du kan når som helst slette din bruker. Dette kan du gjøre ved å gå inn på “Min profil” i programmet, og trykke på “Slett meg”. 

Du vil få noen spørsmål på slutten av hver modul, disse er frivillige å svare på.  

Dersom du ønsker påminnelser om å bruke programmet, kan du legge inn navn, telefonnummer og epost. Dette er frivillig, og informasjonen vil kun bli brukt til automatiserte påminnelser. Disse dataene vil også slettes fra systemet 180 dager etter at du sist var aktiv i programmet.