Delta?

Programmet passer for deg som:

  • ønsker hjelp til å mestre milde til moderate psykiske reaksjoner på covid-19/korona pandemien
  • er 18 år eller eldre
  • kan lese og skrive norsk 

Programmet passer ikke for deg som:

  • mottar behandling for en psykisk lidelse
  • har en alvorlig psykisk lidelse eller rusproblemer
  • har behov for behandling av somatisk (fysisk) sykdom

 

Opplever du milde til moderate psykiske reaksjoner i forbindelse med korona-pandemien?

 

Les mer om studien i vårt informasjonsskriv.